Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-02-15 14:16:37

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r. (3/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres IV kwartału 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 4q2015


47/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2015 r. (16/2015)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2016 r. (4/2016)