Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-10-07

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (07/2016)

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 06.10.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło od Sławomira Huczała zawiadomienie stosownie art.69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 50% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix S.A. oraz o zejściu z progu ponad 50% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

S.Huczala zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


41/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (06/2016)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (4/2018)