Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-05-21

Korekta do Raportu okresowego za I kwartał 2023 roku (6/2023)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.


Pliki PDF

KOREKTA do Raportu EBI BHX


7/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2023 roku (5/2023)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2022 rok (7/2023)