Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


14-02-2012 17:46:21

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. (6/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny IVQ2011


66/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za 4 kwartał 2023 BHX (02/2024)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. (10/2012)