Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-05-06 15:51:12

Wypowiedzenie umowy przez autoryzowanego doradcę (5/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 06 maja 2019 r. Wpłynęło do siedziby spółki wypowiedzenie umowy otrzymane od PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 30.01.2018 r. aneksowanej w dniu 21.03.2018 r.

Przedmiotem umowy było wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Aneksem z dnia 21.03.2018 r. został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmował dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


37/172

Następny komunikat: → Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (4/2019)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (7/2019)