Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-06-30

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (10/2023)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną piątą kadencję następujące osoby: • Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwała nr 15) • Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (uchwała nr 16) • Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 17) • Pan Łukasz Wypych – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 18) • Pan Robert Pietruszewski – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 19)

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX WYPYCH formularz czlonek RN od 30.06.2023

BHX PIETRUSZEWSKI formularz czlonek RN od 30.06.2023

BHX MAGDZIARZ formularz czlonek RN od 30.06.2023

BHX KROLIKOWSKI formularz czlonek RN od 30.06.2023

BHX HUCZALA N formularz czlonka RN od 30.06.23


4/172

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku (9/2023)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Zarządu V kadencji (11/2023)