Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-30-01

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku (1/2024)

Zarząd Spółki pod firmą BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka", "Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2024 roku, będą publikowane w następujących terminach: Raporty kwartalne:  raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14.02.2024 r.  raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15.05.2024 r.  raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.  raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r. Raport roczny:  raport roczny za 2023 r. – 29.05.2024 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


3/173

Następny komunikat: → Powołanie Zarządu V kadencji (11/2023)

Poprzedni komunikat: ← Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect (3/2024)