Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-03-19 14:03:55

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2014)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 kwietnia 2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu FLORA w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ


104/173

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. (3/2014)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A.w dniu 14.04.2014 r. (6/2014)