Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-14

Binary Helix S.A. – informacje o Systemie NeuronLink

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie "Emitent", "Spółka" informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 19:00 zostanie wyemitowana relacja z prezentacji nowego systemu NeuronLink.

Autor technologii - Sławomir Huczała - udostępni Spółce prawa do tej technologii, a komercjalizacja systemu będzie prowadzona przez Emitenta. Celem prezentacji jest zapoznanie wszystkich Akcjonariuszy z produktem.

System NeuronLink to nowoczesna technologia Internetu Rzeczy pozwalająca na sterowanie pojazdami, maszynami i urządzeniami za pomocą zdalnego dostępu. Jest to system o globalnym zasięgu działania, który jest oparty o komponenty sprzętowe tzw. NeuronChip'y sparowane ze sobą w bezpiecznym szyfrowanym protokole.

Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza wszystkich Akcjonariuszy serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Bezpośrednio przed prezentacją na stronie internetowej Emitenta zostanie uaktywniony link do spotkania. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


11/111

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (15/2021)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2021roku. (18/2021)