Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-11-14 23:02:36

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (14/2017)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2017


38/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2017 roku (10/2017)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (3/2018)