Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


19-12-2011 18:03:41

Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect (9/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania 47.146 PDA serii D. Jednocześnie Emitent złożył do Zarządu Giełdy wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 2.393.000 akcji serii B, 276.175 akcji serii C oraz 47.146 akcji serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem ostatniego notowania PDA serii D jest 23 grudnia 2011 r., z kolei dniem pierwszego notowania akcji serii B, C i D jest 27 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


163/171

Następny komunikat: → Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk (8/2011)

Poprzedni komunikat: ← Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (10/2011)