Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-24 08:49:26

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (11/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za 2012 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 29 maja 2013roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok został wyznaczony na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


126/172

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń do monitoringu ruchu górotworu (9/2013)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (12/2013)