Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-10-12 11:53:49

Rejestracja w KRS zmiany adresu siedziby Emitenta i wpisanie adresu strony internetowej (14/2021)

Zarząd Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna, dalej ''Emitent'', "Spółka" informuje, iż w dniu 12 października 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 11.10.2021 r. wniosku o wpis zmiany siedziby Spółki.

W związku z powyższym Zarząd informuje, iż z dniem 11.10.2021 ulega zmianie adres siedziby Spółki z ul. Kalwaryjska 69/9 30-504 Kraków na ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice. Nowy adres siedziby jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Tym samym postanowieniem z dnia 11.10.2021 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu w rejestrze adresu strony internetowej Emitenta www.binaryhelix.eu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


18/173

Następny komunikat: → Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej (13/2021)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (16/2021)