Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-05-28 17:30:35

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (7/2018)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2017. W raporcie nr 1/2018 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 30 maja 2018 roku. Z przyczyn niezależnych od spółki Zarząd przesuwa termin publikacji raportu za rok 2017 na dzień 02 czerwca 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


46/172

Następny komunikat: → Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą (4/2018)

Poprzedni komunikat: ← Odstąpienie przez Emitenta od umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (8/2018)