Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-10-01 18:10:35

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 01 października 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o rezygnacji Pana Dominika Majewski z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W treści otrzymanej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


112/172

Następny komunikat: → Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej (26/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (28/2013)