Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-06-01 12:06:16

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2022)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2) pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu


14/172

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku (1/2022)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku (6/2022)