Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-06-26 21:43:03

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (14/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za 2012 rok. Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 28 czerwca 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok został wyznaczony na dzień 29 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


123/172

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (13/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (15/2013)