Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-07-24 11:33:30

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2017)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 sierpnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Strażeckiej i Ewy Strażeckiej w Tychach (43-100) przy ul. Bohaterów Warszawy 11.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20170724 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20170724 BHX Projekty uchwał

20170724 BHX Ogłoszenie o zwołaniu NWZA


54/172

Następny komunikat: → Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (8/2017)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 sierpnia 2017 roku (11/2017)