Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-08-22 16:35:00

Powołanie Członków Rady Nadzorczej (13/2017)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo o powołaniu Pana Ryszarda Królikowskiego oraz Pana Grzegorza Kocimskiego na Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na podstawie osobistego uprzywilejowania akcjonariusza Sławomira Huczała zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

KRÓLIKOWSKI RYSZARD FORMULARZ DLA CZŁONKA RN

KOCIMSKI GRZEGORZ FORMULARZ DLA CZŁONKA RN


52/173

Następny komunikat: → Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (12/2017)

Poprzedni komunikat: ← Raport bieżący EBI – wybór biegłego rewidenta (15/2017)