Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-29 23:44:30

Raport roczny za 2014 rok (8/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport roczny za 2014


48/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (7/2015)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2015 roku (13/2015)