Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-06-29 13:24:50

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (8/2020)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną czwartą kadencję następujące osoby: • Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwała nr 14) • Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (uchwała nr 15) • Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 16) • Pan Grzegorz Kocimski – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 17) • Pan Maciej Gdula – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 18)

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20200629 MAGDZIARZ JACEK formularz członka RN

20200629 KOCIMSKI GRZEGORZ formularz członka RN

20200629 KOCIMSKA ANNA formularz członka RN

20200629 GDULA MACIEJ formularz członka RN

20200629 HUCZAŁA NATALIA formularz członka RN


28/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku (7/2020)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Zarządu IV kadencji (9/2020)