Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-02-19

Raport okresowy za 4 kwartał 2023 BHX (02/2024)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za VI kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Pliki PDF

Raport EBI 4 kwartal 2023 BHX (1)


3/68

Następny komunikat: → Raport za III kwartał 2023 BHX (13/2023)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2024 Binary Helix Spółka Akcyjna (04/2024)