Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-02-16 14:02:13

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (2/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 4q2014


50/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (24/2014)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (7/2015)