Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-02-14 21:51:33

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (3/2018)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 4q2017


37/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (14/2017)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. (3/2018) (5/2018)