Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-13

Sprostowanie raportu nr 21/2015 z dnia 11.05.2015 i raportu nr 24/2015 z dnia 13.05.2015 (27/2015)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęły sprostowania od członków zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza Spółki Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącej z kolei komplementariuszem Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Fundusz Kapitału zalążkowego spółka komandytowo – akcyjna dalej zwaną także FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem spółki Binary Helix S.A. zawiadamia w imieniu FKZ o zejściu przez FKZ poniżej progu 25% i 20% i zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. o których Spółka informowała raportem ESPI nr 21/2015 w dniu 11.05.2015r. i raportem ESPI nr 24/2015 w dniu 13.05.2015r. Treść otrzymanych sprostowań w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Sprostowanie FKZ 13.05.2015


61/111

Następny komunikat: → Sprostowanie raportu nr 20/2015 z dnia 11.05.2015 i raportu nr 23/2015 z dnia 13.05.2015 (26/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (28/2015)