Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-08-14

Raport za II kwartał 2023 BHX (12/2023)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Pliki PDF

RO2kwartal2023BHX


3/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2022 rok (7/2023)

Poprzedni komunikat: ← Raport za III kwartał 2023 BHX (13/2023)