Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-16 20:00:39

Raport okresowy za III kwartał 2015 r. (16/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres III kwartału 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2015


46/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2015 roku (13/2015)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2015 r. (3/2016)