Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-06 13:03:21

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (3/2015)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 maja 2015 roku został obustronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 18 kwietnia 2015 r. do umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którym umowa z dnia 17 kwietnia 2015 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


86/172

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

Poprzedni komunikat: ← Wykreślenie członka Rady Nadzorczej z KRS (4/2015)