Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-09-20 21:22:02

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (25/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 września 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o rezygnacji Pana Marcina Kluska z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W treści otrzymanej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


116/174

Następny komunikat: → Zmiana adresu siedziby Spółki (24/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej (26/2013)