Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-30 16:30:00

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (9/2021)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kocimskiego (uchwała nr 18) oraz Panią Annę Kocimską (uchwała nr 19).

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


22/174

Następny komunikat: → Odwołanie Członków Zarządu (8/2021)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Członków Rady Nadzorczej (10/2021)