Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-02-08

Rozwią zanie umowy z biegłym rewidentem (2/2023)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08.02.2023 r. , została rozwiązana umowa z dnia 14 grudnia 2022 r. z Firmą "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na problemy zdrowotne i niemożność dalszej pracy biegłego rewidenta. Wyżej wymieniona umowa został a zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2022 z dnia 13.12.2022 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2022. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


8/172

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku (1/2023)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (4/2023)