Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-07-01 13:27:15

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (9/2016)

Zarząd Binary Helix z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku:

  • uchwałą nr 17 odwołało Pana Bogusława Kędzierskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej,

  • uchwałą nr 18 powołało Panią Annę Kocimską na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje informacje, o których mowa art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

Formularz członka RN Anna Kocimska


66/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. (8/2016)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana adresu siedziby Emitenta (11/2016)