Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-10-07

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (04/2016)

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 06.10.2016 roku do Spółki wpłynęło od Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej także Satus Venture Sp. z o.o. Sp.k. ) będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowa (zwaną także FKZ ), która to spółka jest akcjonariuszem spółki Binary Helix S.A. zawiadomienie stosownie do art.69 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec spółki Satus Venture Sp. z o.o. Sp.k., będącego podmiotem dominującym wobec spółki FKZ, że łączna liczba akcji Binary Helix S.A posiadanych przez Akcjonariusza wzrosła powyżej progu 10% ogólnej liczby akcji oraz łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Binary Helix S.A posiadanych przez Akcjonariusza wzrosła powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

SATUS VENTURE SP. Z O.O. zawiadomienie


44/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. (3/2016)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (05/2016)