Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-10-30

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (36/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 30 października 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Sławomira Huczały – Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o zawarciu przez niego transakcji nabycia akcji Binary Helix S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Pliki PDF

Zawiadomienie art.160 S.Huczała


53/111

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o conajmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce Binary Helix S.A. oraz o osiągnięciu progu ponad 50% ogólnej liczby głosów (35/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 10% i 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix SA (37/2015)