Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-10 17:59:05

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r po zarządzonej przewie w obradach. (11/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 roku, obradującego w dniu 9 maja 2014 roku, wskutek zarządzonej, przerwy w obradach. Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach w raporcie bieżącym EBI nr 7/2014 z dnia 15.04.2014 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Treść uchwał podjętych na NWZ spółki


99/174

Następny komunikat: → Utrzymanie kary pieniężnej nałożonej na Emitenta (10/2014)

Poprzedni komunikat: ← Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2014)