Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-12-21 10:02:36

Raport bieżący EBI – wybór biegłego rewidenta (15/2017)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21.12.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę ws wyboru firmy audytorskiej Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 55/1, wpisaną na listę firm audytorskich w KIBR pod nr 2670, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 i sporządzenia sprawozdania z badania.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


50/172

Następny komunikat: → Powołanie Członków Rady Nadzorczej (13/2017)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 (1/2018)