Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-11-09 19:01:44

Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. (31/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 3Q2012


62/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. (22/2012)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. (2/2013)