Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-07 22:13:03

Raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2011 (15/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2011.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Raport roczny za rok obrotowy 2011


64/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. (10/2012)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. (22/2012)