Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


01.07.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2015 rokuj (34/2015)

Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Pliki PDF

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA 30.06.2015 1 1


51/106

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (31/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (32/2015)