Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-12-15 13:32:30

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej (21/2015)

Zarząd Binary Helix z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 grudnia 2015 roku:

  • uchwałą nr 7 odwołało Pana Jerzego Lange z funkcji członka Rady Nadzorczej,

  • uchwałą nr 8 odwołało Pana Stefana Michalik-Lipka z funkcji członka Rady Nadzorczej,

  • uchwałą nr 9 powołało Pana Ryszarda Targiel na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

  • uchwałą nr 10 powołało Panią Marzenę Lora na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje informacje, o których mowa art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

RN Ryszard Targiel formularz

RN Marzena Lora formularz


72/172

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.12.2015 roku (20/2015)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (22/2015)