Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-08-14 21:13:50

Raport okresowy za II kwartał 2015 roku (13/2015)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2015


47/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2014 rok (8/2015)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2015 r. (16/2015)