Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-11-16 10:51:33

Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) - Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst (15/2016)

Zarząd BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie, przesyła informację do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) z siedzibą w Kielcach.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


61/172

Następny komunikat: → Rejestracja zmian w Statucie Spółki (13/2016)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (16/2016)