Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-11-14 15:58:35

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku (14/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2019


24/66

Następny komunikat: → Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. (12/2019) (13/2019)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku0 (2/2020)