Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-11-12 21:23:57

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku (15/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

BHX 3q2021


13/66

Następny komunikat: → Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. (11/2021)(12/2021)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku (2/2022)