Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-02-08 13:06:44

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2/2016)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 r. za porozumieniem stron z dniem 8 lutego 2016 r. rozwiązał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę z dnia 17 kwietnia 2014 r. świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, aneksowaną w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


69/172

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku(1/2016)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2016)