Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2011-10-21 18:09:40

Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 21 października 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Binary Helix S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 21 października 2011 r. Binary Helix S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".


174/174

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku (7/2024)

Poprzedni komunikat: ← Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect (2/2011)