Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-07-02

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (4/2019)

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 02.07.2019 roku powziął informację o zawiadomieniu otrzymanym od Piotra Chrobota w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Binary Helix S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

20190702 BHX CHROBOT zawiadomenie


30/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku. (3/2019)

Poprzedni komunikat: ← Korekta zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (5/2019)