Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-08-14 11:01:59

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku (10/2017)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2017.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2017


37/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2016 rok (4/2017)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (14/2017)