Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


08-11-2011

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki Binary Helix S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 8 listopada 2011 r. Binary Helix S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


110/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku. (3/2023)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2/2011)