Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.(3/2016)

Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Pliki PDF

Binary Helix wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

BHX5


39/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (4/2018)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2017)